Spoločnosť Hudobniny AMADEO s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

NÁKUPNÝ KOŠÍK
prázdny
PRIHLÁSENIE
REGISTRÁCIA

Urtextová edícia

Ponuka urtextovej edície

Nenašli ste hľadaný produkt?

Napíšte nám alebo zavolajte.
e-mail: amadeo@amadeo.sk
telefón: +421 55 6229714

Novinky

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami (napíšte email a potvrďte):


Viac informácií

 

3192. M.Vozar : Hudobné hry 2 - krúžkova väzba (Vozar)

3192. M.Vozar : Hudobné hry 2 - krúžkova väzba (Vozar)
CENA: 9.50 €kúpiť
Hodnotenie produktu: 0/5
3192. M.Vozar : Hudobné hry 2 - krúžkova väzba (Vozar)
3192. M.Vozar : Hudobné hry 2 - krúžkova väzba (Vozar)
3192. M.Vozar : Hudobné hry 2 - krúžkova väzba (Vozar)
3192. M.Vozar : Hudobné hry 2 - krúžkova väzba (Vozar)
3192. M.Vozar : Hudobné hry 2 - krúžkova väzba (Vozar)

Súbor hudobných hier 2 je možné využiť na precvičovanie základných hudobných poznatkov. Obsahuje 19 tvorivých hier a ich cieľom je žiakov motivovať k aktívnej  činnosti pri riešení  jednotlivých úloh. Hry sú zamerané na postreh  a logické myslenie. Súbor výukových hier je vytlačený na tvrdých papieroch (51 listov), ktoré sa dajú vystrihnúť  na jednotlivé kartičky alebo upraviť podľadanej úlohy.  Komplet obsahuje hry na precvičovanie nôt, hudobných pojmov, nástrojov a skladateľov.  Každá hra obsahuje metodický návod.

Obsah:


1. Dĺžka nôt

Učiteľ ukazuje karty s označením taktu a nôt ‒ v rámčeku s otáznikom. Žiaci majú na lavici rozmiestnené hodnoty nôt a pomlčiek a dvíhajú kartičku, ktorá dopĺňa otázniky daného taktu).

2. Kocky (rytmus)
Žiaci položia prvú kocku s daným taktom a podľa nej sa prikladajú ďalšie štyri kocky vedľa seba. Na každej kocke sú na výber noty v dvojštvrťovom, trojštvrťovom a štvorštvrťovom takte.

3. Rytmus I
Úlohou je roztriediť kartičky, ktoré sú rytmicky správne. Pri zostávajúcich chybných kartách žiaci určia, koľko dôb je navyše alebo koľko dôb chýba.

4. Rytmus II
Úlohou je  roztriediť kartičky, ktoré sú rytmicky správne. Pri zostávajúcich chybných kartách žiaci určia, čo je nesprávne (koľko dôb je navyše alebo koľko ich chýba).

5. Noty s názvami a kolieskami
Žiaci vyberajú správny názov noty umiestnením gombíka pod príslušný názov noty.

6. Správne a nesprávne noty I
Žiaci rozdelia noty na dve kôpky podľa toho, či sú správne alebo nesprávne.

7. Správne a nesprávne noty II
Úlohou je roztriediť kartičky, ktoré sú správne. Na zvyšných kartách žiaci určujú, čo je nesprávne.

8. Kocky (noty)
Žiaci ukladajú vedľa seba dve kocky ‒ názov noty a notu.

9. Otázky ÁNO ‒ NIE
Žiaci jednotlivo alebo spoločne vo dvojiciach odpovedajú priložením odpovede áno alebo nie ku každej otázke.

10. Hudobné výrazy
Žiaci vyberú z kôpky kartičky, ktoré sú zvýraznené. Úlohou je nájsť k týmto slovám ďalšie tri slová, aby všetky výrazy spolu súviseli, a trojuholníky poskladať do štvorca.

11. Hráči na hudobných nástrojoch
Táto hra je určená najmladším žiakom, ktorí sa učia rozpoznávať
hráčov na hudobných nástrojoch. Pomenovania hráčov priložia k daným obrázkom.

12. Hudobné nástroje
Žiaci majú pred sebou kartičky, ktoré jednou vetou popisujú hudobné nástroje (alebo ich vzájomne porovnávajú). Úlohou je kartičky roztriediť na správne a nesprávne.

13. Hudobné nástroje
Táto nenáročná hra je určená mladším žiakom, ktorí sa učia rozoznávať hudobné nástroje. K daným nástrojom dopĺňajú ich názvy.

14. Časti hudobných nástrojov
Žiaci priraďujú obrázky k názvom jednotlivých nástrojov.

15. Ktoré slovo nepatrí k ostatným?
Žiaci dostanú kartičky, na ktorých sú uvedené štyri slová. Jedno z týchto slov k ostatným nepatrí.

16. Rytmická hra
Žiakom rozdáme pracovný list, ktorý obsahuje tridsať taktov ‒ každý je na štyri doby. Učiteľ vytlieska ľubovoľný takt a úlohou žiakov je čo najrýchlejšie uhádnuť správne číslo taktu.

17. Hudobné pojmy
Úlohou je zoradiť kartičky hudobných pojmov so slovenskými výrazmi.

18. Hudobní skladatelia I
Cieľom tejto hry ja naučiť žiakov rozpoznať podľa mien portréty skladateľov a ich diela. Hru možno prispôsobiť podľa veku žiakov.

19. Hudobní skladatelia II
Žiaci dostanú nevystrihnutý list so skladateľmi, ktorý obsahuje osem správnych kariet. Počas jednej minúty si zapamätajú mená skladateľov a ich diela. Následne list otočia, aby naň nevideli. Na ďalší (prázdny) list papiera doplnia mená skladateľov a ich diel (ktoré si zapamätali).