NÁKUPNÝ KOŠÍK
prázdny
PRIHLÁSENIE
REGISTRÁCIA

Urtextová edícia

Ponuka urtextovej edície

Nenašli ste hľadaný produkt?

Napíšte nám alebo zavolajte.
e-mail: amadeo@amadeo.sk
telefón: +421 55 6229714

Novinky

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami (napíšte email a potvrďte):


Viac informácií

 

0947. 100 šarišských, zemplínskych, rusínskych a rómskych ľudových piesni pre dvoje husle

0947. 100 šarišských, zemplínskych, rusínskych a rómskych ľudových piesni pre dvoje husle
CENA: 18.50 €kúpiť
Hodnotenie produktu: 0/5
0947. 100 šarišských, zemplínskych, rusínskych a rómskych ľudových piesni pre dvoje husle
0947. 100 šarišských, zemplínskych, rusínskych a rómskych ľudových piesni pre dvoje husle
0947. 100 šarišských, zemplínskych, rusínskych a rómskych ľudových piesni pre dvoje husle
0947. 100 šarišských, zemplínskych, rusínskych a rómskych ľudových piesni pre dvoje husle

Nástroj: dvoje huslí

Zborník 100 šarišských, zemplínskych, rusínskych a rómskych ľudových piesní pre dvoje huslí predkladá možnosti implementácie hudobného folklóru do vyučovania hry na husliach v základnom umeleckom školstve a to prostredníctvom poznávania a interpretácie regionálne vyhranených ľudových piesní Šariša a Zemplína. Som presvedčený o tom, že neustále pociťovaný nedostatok komornej husľovej literatúry môžu do značnej miery zaplniť práve ľudové piesne v primeranej, žiakom technicky dostupnej hudobnej úprave. A to predovšetkým z dvoch dôvodov:

  • jednak ide o hudobný materiál deťom známy alebo aspoň povedomý. To im umožní ihneď skladbičku hudobne pochopiť a prežiť, takže sa môžu úplne sústrediť na problémy jej interpretácie.
  • Po druhé preto, že naša ľudová pieseň so svojím typom sa priamo ponúka k inštrumentálnemu stvárneniu. Slovenská ľudová pieseň svojou prirodzenou melodikou, rytmicky a metricky zreteľnou členitosťou, jasnosťou a jednoznačnosťou harmónie, prehľadnosťou svojho formového pôdorysu, dokonale vyhovuje inštrumentálnemu cíteniu žiaka a je hlavným predpokladom pre upútanie a podnietenie mladého hráča k hre na hudobnom nástroji. Prostredníctvom ľudovej piesne sa zároveň bližšie zoznámi s našim národným - regionálnym hudobným folklórom.

Ľudovú pieseň v rôznych hudobných spracovaniach, či už v sólovej hre, so sprievodom klavíra, v komornom zoskupení alebo pre ľudový orchester možno pokladať za účinný zdroj motivácie záujmu žiakov o hru na husliach, pretože obsahuje obrovský potenciál, ktorý sa po stáročia vývoja nedokázal vyčerpať a stále prináša nové hodnoty. Ľudová pieseň má široké možnosti položiť pevný základ hudobného vzdelania našej mladej generácie všeobecne i fundament pre rozvoj mladého hudobníka. Prostredníctvom interpretácie ľudovej piesne sa stáva vyučovací proces hry na husliach kreatívnejší a zábavnejší, pretože z praxe vieme, že žiak rád hrá skladby, ktoré pozná.

Tieto malé skladbičky môžu byť využité pri rozvíjaní percepčných schopností žiakov. Keďže ľudové piesne majú prehľadnú vnútornú štruktúru, umožňujú žiakom ľahšie preniknúť do hĺbky hudobného diela, uvedomovať si výrazové prostriedky hudby, ich funkčnosť a vzájomné vzťahy. Všetky skladby sa stávajú vhodným materiálom na využívanie a prepájanie hudobných činností. Zborník obsahuje 100 ľudových piesní, pričom každá ľudová pieseň je hudobne spracovaná v dvoch variantoch:

A - elementárny variant (pre nižšie ročníky).

B - variácia, ktorá je hudobne, rytmicky a technicky náročnejšia (pre vyššie ročníky).

Prvý variant A  je zámerne písaný len v prvej polohe, aby si ju zahrali aj najmladší huslisti. Je vhodným materiálom pre precvičenie ťahu sláčika, tvorby tónu, intonácie žiakov nižšieho technického stupňa a zároveň slúži ako východisko k jej variácii. Každá variácia B ľudovej piesne rieši konkrétnu husľovú problematiku (détaché, legato, staccato, spiccato, triola, trilok, nátril, synkopa, dvojhmaty, príprava na hru akordov, stupnicové behy, arpeggio a pod.). Prostredníctvom jednotlivých variácií žiak izoluje technické problémy a tým účelne zlepšuje techniku pravej a ľavej ruky - vedie ruky k uvoľnenosti, presnosti, vytrvalosti a zároveň sa učí rytmu, intonácii aj tvoreniu tónu.

Zborník je určený predovšetkým pre žiakov ZUŠ, pre učiteľov ako metodická pomôcka pri vyučovaní ľudovej hry na husliach, ale aj pre detské folklórne súbory. Verím, že tento zborník ľudových piesní poslúži mladým huslistom ako dobrá inšpirácia pri pestovaní vzťahu k folklóru a učitelia v ňom nájdu potrebnú učebnú látku vo vyučovaní hry na husliach.